Tin tức

Bắc Ninh: Nuôi trồng thủy sản nâng giá trị sản xuất cao gấp 2 - 3 lần
(Ngày 14-11-2018)
Với mức doanh thu bình quân tăng từ 162 triệu đồng/ha năm 2010 lên 228 triệu đồng/ha năm 2015 (tăng 40%), thu nhập trung bình đạt 144 - 167 triệu đồng/ha, sản xuất thủy sản tại Bắc Ninh đã nâng giá trị sản xuất nông nghiệp cao 2 - 3 lần so với độc canh cấy lúa.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh chủ yếu tập trung theo hình thức thâm canh, bán thâm canh với các loại cá truyền thống và những loại cá mang lại hiệu quả, năng suất cao như rô phi, chim trắng… Hình thức nuôi thâm canh cá rô phi, chim trắng, trắm cỏ đạt 160 - 180 triệu đồng/ha, nuôi bán thâm canh VAC đạt 120 - 140 triệu đồng/ha, mô hình lúa - cá đạt 60 triệu đồng/ha. Toàn tỉnh hiện có hơn 14 nghìn cơ sở nuôi trồng thủy sản, giải quyết việc làm cho hơn 17 nghìn lao động.

Nuôi thủy sản ở Bắc Ninh - Ảnh: QM

Tỉnh Bắc Ninh có chủ trương chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa hiệu quả thấp sang nuôi thủy sản, góp phần đưa diện tích nuôi thủy sản của tỉnh tăng từ 2.792 ha năm 1997 lên 5.450 ha năm 2014; tổng sản lượng đạt 35.646 tấn năm 2014, cao gấp 7 lần so với năm 1997. Năng suất nuôi tăng từ 1,44 tấn/ha năm 1997 lên 6,35 tấn/ha năm 2014, giá trị sản xuất tăng từ 43,6 tỷ đồng lên 303 tỷ đồng.

Tuấn Khang 
[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Làm mới ngành thủy sản
- Gỡ khó cho “đòn bẩy” ngành thủy sản
- Sản lượng thủy sản 11 tháng qua ước đạt hơn 5,8 triệu tấn
- 14.000 tỷ đồng cho vay đóng tàu: Ngư dân “oải” vì... thủ tục
- Vị thuốc từ cá mè
- Công bố đường dây nóng tố giác sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
- Kỹ thuật nuôi cá lóc trong vèo đặt trong ao
- TPP: Các kết quả chính tác động đến Nông Lâm ngư nghiệp Việt Nam
- Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 đạt 553 nghìn tấn
- Ngành thủy sản có thể hy vọng TPP?
- Bắc Ninh: Nuôi trồng thủy sản nâng giá trị sản xuất cao gấp 2 - 3 lần
- Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ