Tin tức

Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ
(Ngày 14-11-2018)
Ngày 14/8/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị số 6621/CT-BNN-TY về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ.

Tính đến hết tháng 7 năm 2015, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại trên cả nước là trên 21.000ha. Ngoài ra, tình trạng lạm dụng kháng sinh, hóa chất trong phòng, trị bệnh tôm vẫn tiếp tục diễn ra, khiến một số nước đã ngừng hoặc cảnh báo tôm Việt Nam có dư lượng kháng sinh vượt giới hạn cho phép. Một số nguyên nhân được nêu ra như địa phương chậm hoặc chưa phê duyệt và cấp kinh phí triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa được đầu tư đúng mức; Chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh; Nhiều cơ sở sản xuất tôm giống còn dương tính với mầm bệnh; Nhân lực và thiết bị quản lý thú y thủy sản còn thiếu; Báo cáo dịch bệnh từ tuyến cơ sở không đảm bảo yêu cầu và còn nhiều sai sót; Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh chưa đạt yêu cầu….

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Chỉ thị yêu cầu:

- Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi tôm nước lợ cần báo cáo công tác thú y thủy sản, đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới; thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh, đặc biệt với các cơ sở sản xuất tôm giống và nuôi tôm xuất khẩu. Bố trí kinh phí triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2015 và 2016 và gửi kế hoạch đã được phê duyệt về Bộ trước tháng 10/2015.

Các địa phương bố trí nhân viên thú y thủy sản tại các vùng trọng điểm và khẩn trương chuyển giao nguyên trạng nhiệm vụ thú y thủy sản cho ngành thú y quản lý trước tháng 9/2015. Tổ chức thanh, kiểm tra việc sản xuất, sử dụng, kinh doanh các vật tư trong nuôi tôm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm an toàn dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y theo đúng hướng dẫn.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Cục Thú y chủ trì tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát và xử lý dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; kiểm dịch giám sát chất lượng tôm. Tổng cục Thủy sản phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyên truyền và hướng dẫn quy trình nuôi tôm an toàn dịch bệnh, phối hợp với Cục Thú y kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giám sát chất lượng vật tư đầu vào trong nuôi tôm. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phối hợp với Cục Thú y và Hiệp hội chế biến thủy sản xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn, rào cản kỹ thuật ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Hương Trà

[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Làm mới ngành thủy sản
- Gỡ khó cho “đòn bẩy” ngành thủy sản
- Sản lượng thủy sản 11 tháng qua ước đạt hơn 5,8 triệu tấn
- 14.000 tỷ đồng cho vay đóng tàu: Ngư dân “oải” vì... thủ tục
- Vị thuốc từ cá mè
- Công bố đường dây nóng tố giác sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
- Kỹ thuật nuôi cá lóc trong vèo đặt trong ao
- TPP: Các kết quả chính tác động đến Nông Lâm ngư nghiệp Việt Nam
- Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 đạt 553 nghìn tấn
- Ngành thủy sản có thể hy vọng TPP?
- Bắc Ninh: Nuôi trồng thủy sản nâng giá trị sản xuất cao gấp 2 - 3 lần
- Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ