XỬ LÝ NƯỚC

Việc xử lý nước trong nuôi tôm rất quan trọng, như: Gây màu nước, xử lý môi trường nước, loại bỏ tạp chất..., ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng tôm. Hiện, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thuốc, hóa chất hỗ trợ quá trình này.
Biện pháp xử lý nước ao nuôi: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối