KHAI THÁC

Tăng hiệu quả khai thác bằng lưới rê hỗn hợp
Khai thác bằng nghề lưới rê hỗn hợp là mô hình mới ở một số địa phương và đã khẳng định được nhiều ưu điểm như: thời gian đi biến ngắn, số lao động ít, chi phí nguyên liệu thấp và sản lượng khai thác cao.

Độc đáo nghề bẫy mực "làm chơi ăn thiệt" trên vịnh Cam Ranh
30 năm gắn bó với nghề biển, từ lặn bắt tôm hùm đến thả lờ kẹp bắt cua ghẹ, nuôi ốc hương, nhưng chính nghề đặt bóng mực - bẫy mực - lại đem đến cho...

Khai thác xa bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng Biển Việt Nam ước tính khoảng 4,25 triệu tấn với hơn 900 loài thuộc 462 giống…

Tiến bộ kỹ thuật trong khai thác hải sản xa bờ
Đến nay, nghề đánh bắt thủy sản của nước ta vẫn là một nghề hết sức quan trọng, tạo công ăn việc làm cho hơn 400.000 lao động trực tiếp trên biển và hàng triệu nhân khẩu ăn theo các dịch vụ đi kèm khác. Khai thác thủy sản hàng năm đã đạt sản lượng 2,71 triệu tấn, trong đó có sự đóng góp của việc ứng dụng các thiết bị khai thác trên tàu đánh bắt hải sản xa bờ.

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối